Tulungan Kaming Palakasin Ito

Gumagawa ng mga mahahalagang desisyon ang mga inihalal na opisyal sa buong Amerika na direktang makakaapekto sa pag-akses sa sobrang bilis na 5G wireless na serbisyo para sa iyo at iyong mga kapitbahay. Kritikal na malaman nila kaagad ang palagay mo. Sabihan ang iyong mga mambabatas na gusto mo ang 5G ng hinaharap sa iyong komunidad ngayon!

Let's 5G

“Sinusuportahan ko ang agarang pagsisimula ng serbisyong 5G wireless sa aming komunidad dahil sa mga benepisyo na ibibigay nito ngayon at ang mga tagumpay na pagaganahin nito sa kinabukasan.”