Hãy Giúp Chúng Tôi Tạo Động lực Phát Triển Dịch Vụ Này

Các viên chức được bầu chọn trên khắp nước Mỹ đang đưa ra các quyết định quan trọng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc truy cập dịch vụ không dây 5G cực nhanh dành cho bạn và những người hàng xóm. Việc bạn ngay lập tức cho họ biết ý kiến của mình rất quan trọng. Ngay hôm nay, hãy cho các nhà lập pháp biết rằng bạn muốn một tương lai được sử dụng 5G dành cho cộng đồng của mình!

Let's 5G

“Tôi ủng hộ triển khai ngay dịch vụ không dây 5G trong cộng đồng của chúng ta vì những lợi ích mà dịch vụ này sẽ mang lại ngay hôm nay và những đột phá trong tương lai.”